Od prvog jula pojednostavljen upis imovine u katastar nepokretnosti

Novi Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova pojednostavljuje postupke vezane za prenos vlasništva i upis nepokretnosti. Naime, do sada je bilo neophodno da građani poslove vezane za prenos vlasništva i upis svog vlasništva u katastru nepokretnosti vrše na više šaltera uz često plaćanje taksi za mnoga dokumenta i neophodno angažovanje stručnih lica koja poznaju komplikovane procedure. Bilo je neophodno obezbediti dokumenta, vršiti overe kopija, vaditi dokumenta iz jednog dela državnih službi i nositi ih u druge delove državnih službi koji se često nalaze u istim zgradama. U tome su se građani slabo snalazili i često ih je to mnogo koštalo.
Novim zakonom pojednostavljuju se procedure. Javno-beležnička kancelarija prepoznata je kao mesto gde se nezaobilazno vrši overa ugovora o kupoprodaji i poklonu nepokretnosti, donose nasledna rešenja i overavaju kopije. Samim tim, kod javnog beležnika sve počinje. Iz tog razloga, normalno je bilo da se javni beležnici zaduže da dokumenta prevedu u elektronsku formu i da ih proslede nadležnim službama. U ovom slučaju, to je katastar nepokretnosti koji je zadužen da u efikasnom postupku čije trajanje je ograničeno izvrši odgovarajuće upise. O izvršenim upisima katastar će u definisanom roku, koji je mnogo kraći od dosadašnje prakse, doneti odgovarajuća rešenja i uputiti ih strankama. Takođe, katastar je dužan da prosledi dokumenta poreskoj upravi koja pokreće svoj postupak naplate odgovarajućih poreza.
Cela ova procedura se time svodi na jedan šalter – šalter javnog beležnika. Pored toga, smanjuje se broj dokumenata koje treba vaditi iz drugih službi, kopirati, overavati kopije i prenositi sa jednog mesta na drugo . Time se smanjuju i troškovi celokupnog postupka a povećava efikasnost celog postupka.
Ovo je novina za nas, ali ovakvi postupci su prisutni u svetu i čine proces kupoprodaje, prenosa vlasništva i upisa vlasništva jednostavnijim u naprednijim državama sa mnogo dužim iskustvom u prometu nepokretnosti kao što su Sjedinjene Američke Države. Tamo su definisane kompanije na koje je država prenela svoja ovlašćenja, a koje vrše sve poslove vezane za prenos vlasništva, uključujući naloge za plaćanja, na jednom mestu. Praktično kada stranke uđu u takve kompanije sa svojim zastupnicima celokupni posao se obavi na jednom mestu – od potpisivanja ugovora, plaćanja poreza, upisa vlasništva, prenosa kupoprodajne cene do isplate agencije za nekretnine. Na taj način postiže se i veća sigurnost u prometu nepokretnosti i samog vlasništva na njima.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?